View count: 13572

Chairman

 
 
1993.08.01~1997.07.31 1997.08.01~1999.07.31 1999.08.01~2003.07.31 2003.08.01~2005.07.31
2_a007d996.jpg  3_4e5eafc8.jpg  4_95bfb136.jpg  5_09409924.jpg

Prof. Han-Chang Shih

Prof. Shiow-Kang Yen

Prof. Fuh-Sheng Shieu

Prof. Hao Ouyang
2005.08.01~2008.07.31 2008.08.01~2010.07.31 2010.08.01~2012.07.31 2012.08.01~2014.07.31
 8_20d6bf5b.jpg  9_97e99953.jpg  10_20ffae13.jpg  11_82e90e6b.jpg
Prof. Fu-Hsing Lu Prof. Dong-Sing Wuu Prof. Weite Wu Prof. Tzong-Ming Wu
2014.08.01~
     
This is a image      
Prof. Wenjea J. Tseng