Chairman

Chia-Feng Lin

Chair Professor

King-Ning Tu
Chung-Chiun Liu
Han-Chang Shih
Cheng-Chung Lee

Professor

Shiow-Kang Yen
Weite Wu
Fu-Hsing Lu
Fuh-Sheng Shieu
Tzong-Ming Wu
Dong-Sing Wuu
Wenjea J. Tseng
Jun-Yen Uan
Li-Shin Chang
Ko-Wei Lin
Jenn-Ming  Song
Jai-Lin Tsai
Hsun-Feng Hsu
Ming-Hung Tsai
Han-Yu Hsueh
Ying-Chih Lai
Henry Liu
Mengchang Lin

Adjunct Professor(Visiting Professor)

Jiang-Jen Lin
Sham-Tsong Shiue
Wen-Yih Liao
Kan-Lin Hsueh
Hong-Jen Lai

Retired

Yung-Chiun Her