Fuh-Sheng Shieu
職稱 President
Name Fuh-Sheng Shieu
Email fsshieu@dragon.nchu.edu.tw
Office Tel No. 04-22840500#414
website http://audi.nchu.edu.tw/~fsshieu/